Tiếng ViệtTiếng Anh

Đã có phiếu điểm TOEIC bổ sung ngày thi 27.04.2019 và 05.05.2019

Cập nhật: 03-06-2019 07:10:44 | TOEIC | Lượt xem: 1930

Đã có phiếu điểm TOEIC bổ sung ngày thi 27.04.2019 và 05.05.2019

Thí sinh đến lấy trực tiếp tại phòng 105A nhà A5 - Đại học Hàng hải Việt Nam.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi