Tiếng ViệtTiếng Anh

Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.

Cập nhật: 05-12-2016 12:00:00 | TOEIC | Lượt xem: 2734

 Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.

Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.
Nhũng thí sinh thi lấy phiếu điểm chúng tôi sẽ thông báo sau khi nhận được phiếu điểm từ IIG chuyển về.
Các bạn sinh viên xem điểm thi tại link: 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi