Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 08/06/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 08/06/2014

Kết quả thi TOEIC Placement Test ngày 08/06/2014 vui lòng xem tại file sau:

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 (Ngày 06/09/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 (Ngày 06/09/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 vui lòng xem tại file đính kèm:

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 (Ngày 03/08/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 (Ngày 03/08/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 xin vui lòng xem tại file đính kèm:

Danh sách thi TOEIC ngày 08/06/2014
Danh sách thi TOEIC ngày 08/06/2014

Danh sách thi TOIEC ngày 08/06/2014 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề nghị xem tại file đính kèm sau:

Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08/06/2014
Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08/06/2014

Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08.06.2014 Vui lòng xem thông tin chi tiết tại file đính kèm sau:

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN