Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10
THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10

THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 11/11/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 11/11/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo Danh sách thi TOEIC TEST ngày 11/11/2016.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016

ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10
ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 30/10.

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN
Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho sinh viên ĐHHHVN

Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016
Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

Viện ĐTQT trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC
THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC

Thay đổi nơi đăng các thông báo liên quan đến kỳ thi TOEIC

DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016
DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 02/10/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016  

Thông báo của ban Đối ngoại
Thông báo của ban Đối ngoại

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016
DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016
DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 28/8/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN