Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo lịch thi Toeic ngày 31/10/2015
Thông báo lịch thi Toeic ngày 31/10/2015

Thông báo lịch thi Toeic 31 tháng 10  năm 2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 27/09/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 27/09/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 27/09/2015

Thông báo lịch thi Toeic đợt 10 năm 2015
Thông báo lịch thi Toeic đợt 10 năm 2015

Thông báo lịch thi Toeic đợt 10 năm 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29/07
Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29/07

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 27/09

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 06/09/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 06/09/2015

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 06/09/2015

Lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015
Lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015

Thông báo lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015
 Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

 Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015
Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015
List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015

List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015
Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 26/7/2015.

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015
 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 28/6/2015.

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015
Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

Announcement on seminar about information about Sciencific Research
Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.

Cập nhật danh sách thi Toeic 30/5/2015
Cập nhật danh sách  thi Toeic 30/5/2015

Danh sách thi Toeic 30/5/2015 đã thay đổi đề nghị các thí sinh xem lại theo đường link sau

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 ngày 30 tháng 5 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 ngày 28 tháng 3 năm 2015.

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt thi 24&25/01/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt thi 24&25/01/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo kết quả thi TOEIC  đợt thi 24&25/01/2015

Danh sách thí sinh thay đổi phòng thi và ca thi TOEIC 24&25/01
Danh sách thí sinh thay đổi phòng thi và ca thi TOEIC 24&25/01

Danh sách thí sinh thay đổi phòng thi và ca thi TOEIC 24&25/01

CẬP NHẬT MỚI DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 24&25/01/2015
CẬP NHẬT MỚI DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 24&25/01/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 24&25/01/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 (Ngày 27/12/2014) & đợt 1 (Ngày 24&25/1/2015)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 (Ngày 27/12/2014) & đợt 1 (Ngày 24&25/1/2015)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 năm 2014 và đợt 1 năm 2015 vui lòng xem nội dung file theo đường link sau:

CẬP NHẬT DANH SÁCH THI TOEIC CHUẨN ĐỢT 22/11/2014 và 23/11/2014
CẬP NHẬT DANH SÁCH THI TOEIC CHUẨN ĐỢT 22/11/2014 và 23/11/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 22/11/2014 và 23/11/2014

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 19/10/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 19/10/2014

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 19/10/2014

Danh sách thi TOEIC TEST ngày 19/10/2014
Danh sách thi TOEIC TEST ngày 19/10/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 19/10/2014

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 (Ngày 19/10/2014) & đợt 7 (Ngày 23/11/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 (Ngày 19/10/2014) & đợt 7 (Ngày 23/11/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 & đợt 7 năm 2014 vui lòng xem nội dung file theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/0B4NKjwWcMSN7VWRxQzB1ZlV5d2s/edit?usp=sharing

Thông báo kết quả thi TOEIC Placement Test đợt 06-07/09/14
Thông báo kết quả thi TOEIC Placement Test đợt 06-07/09/14

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 06/09/ và 07/09/2014
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 06/09/ và 07/09/2014

Danh sách thi TOIEC ngày 06/09 và 07/09/2014 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề nghị xem tại file đính kèm sau:

Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 03/08/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 03/08/2014

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo:

Danh sách phòng thi TOEIC ngày 3/8/2014
Danh sách phòng thi TOEIC ngày 3/8/2014

  Danh sách thi TOIEC ngày 03/08/2014 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam như sau:  

Hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test
Hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test

Xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test sau: