Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016  

Thông báo của ban Đối ngoại
Thông báo của ban Đối ngoại

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016
DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016
DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 28/8/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016
Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC ngày 21/08/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016
Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016
Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016
Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016
Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016
Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016
Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi Toeic Test đợt 6 năm 2016

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)
Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016

Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016
Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016

Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016

DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016
 DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016

 DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016

Điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016
Điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016

Viện ĐTQT thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 24/1/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 24/1/2016

Viện ĐTQT thông báo đã có kết quả thi thử TOEIC ngày 24/1/2016

Danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016
Danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015
Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015
Điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015

Viện ĐTQT thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016
Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016

Điểm thi thử Toeic tháng 12/2015
Điểm thi thử Toeic tháng 12/2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo điểm thi thử Toeic tháng 12/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 26/12/2015
Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 26/12/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Thông báo danh sách thi thử Toeic ngày 23/12/2015
Thông báo danh sách thi thử Toeic ngày 23/12/2015

Danh sách thi thử Toeic ngày 23/12/2015

(Cập nhật) Thông báo kết quả thi Toeic Đợt 12 năm 2015
(Cập nhật) Thông báo kết quả thi Toeic Đợt 12 năm 2015

Thông báo kết quả thi Toeic Đợt 12 năm 2015 (Hiện đã có phiếu điểm của bài Thi TOEIC TEST)

Danh sách cập nhật thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015
Danh sách cập nhật thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Các bạn thí sinh đề nghị hủy thi, đổi ca thi và bổ sung xem danh sách tại đây.

List of candidates for TOEIC Test on November 2015
List of candidates for TOEIC Test on November 2015

List of candidates for TOEIC Test on November 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015
Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Thông báo thi Toeic Đợt 12 năm 2015
Thông báo thi Toeic Đợt 12 năm 2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thi Toeic Đợt 12 năm 2015

Thông báo thi Thử bài thi TOEIC Quốc tế.
Thông báo thi Thử bài thi TOEIC Quốc tế.

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thi thử bài thi TOEIC Quốc tế. 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 31/10/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 31/10/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 31/10/2015.

Thông báo thi Toeic tháng 11 năm 2015
Thông báo thi Toeic tháng 11 năm 2015

Thông báo thi Toeic tháng 11 năm 2015