Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO THI MIDTERM BASIC ENGLISH 2 CTTT09

Cập nhật: 21-03-2019 02:07:44 | Tin tức | Lượt xem: 517

THÔNG BÁO THI MIDTERM BASIC ENGLISH 2 CTTT09

Danh sách phân phòng thi Mid-term TACB 2 - 27 & 28/3/2019
Sinh viên các lớp CTTT09 xem danh sách phân phòng thi theo link dưới đây:

1. Thi nói: chia hai ca
- Ca 1: sáng 27/3/2019
- Ca 2: sáng 28/3/2019
- Địa điểm: nhà A6

2. Thi viết:
- Thời gian: chiều 27/3/2019
- Địa điểm: nhà A6, A4

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi