Tiếng ViệtTiếng Anh

Đã có chứng chỉ Kĩ Năng Mềm Phỏng Vấn xin việc tháng 3/2019

Cập nhật: 11-04-2019 09:07:13 | Tin tức | Lượt xem: 577

Đã có chứng chỉ Kĩ Năng Mềm Phỏng Vấn xin việc tháng 3/2019

Viện Đào tạo quốc tế xin thông báo đã có chứng chỉ Kĩ năng mềm "Phỏng Vấn xin việc" học tháng 3/2019
Các sinh viên đến lấy trong 2 ngày: Thứ 6 - 12/04/19 và Thứ 3 - 16/04/19 tại phòng 105a nhà A5.

Chứng chỉ sẽ chỉ được phát trong thời gian nói trên. Đề nghị các bạn sinh viên đến lấy đúng thời hạn⚠️

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi