Tiếng ViệtTiếng Anh

DAMEN SÔNG CẤM TUYỂN TNV DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 14-03-2017 03:17:03 | Thông tin Tuyển Dụng | Lượt xem: 370

Công ty TNHH DAMEN Sông Cấm thông báo tuyển tình nguyện viên Dự án môi trường

Thời hạn đăng ký đợt 2: trước 26/3/2017

Chi tiết vui lòng liên hệ: 

- Email: khang.vu.thi.minh@damen.com (Phone 0122.2311.175)

Các bạn có thể truy cập link facebook dưới đây để biết nhiều hơn về hoạt động của Dự án nhé: https://www.facebook.com/damensongcam/?fref=ts 

CÔNG VĂN CHÍNH THỨC VỀ CHƯƠNG TRÌNH:

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi