Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo học bổng GLOBAL UGRAD 2015 dành cho sinh viên đại học

Cập nhật: 14-01-2015 12:00:00 | Thông tin Học Bổng | Lượt xem: 1113

Phòng Văn hoá Thông tin (PAS) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên cho chương trình học bổng Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), năm học 201 5-2016. 

Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17h00, thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Hoặc có thể xem trên đường link dưới đây:

http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/pdf-forms/ugrad2015-announcement.pdf

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi