Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo chính thức về danh sách học bổng khuyến kích học tập kỳ II-1415

Cập nhật: 10-11-2015 12:00:00 | Thông tin Học Bổng | Lượt xem: 1050

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin chính thức thông báo về danh sách học bổng khuyến kích học tập kỳ II năm học 2014-2015

 

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin chính thức thông báo về danh sách học bổng khuyến kích học tập kỳ II năm học 2014-2015

Những sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế có tên trong danh sách dưới đây đến nhận học bổng:

Thời gian: Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2015 (Từ 14:30 đến 17:00)

Địa điểm: P.106B Ban Tài Chính - Nhà A5 - Trường ĐHHHVN

(Lưu ý khi nhận cần xuất trình thẻ sinh viên)

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi