Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách HBKK do Viện Đào tạo Quốc tế cấp năm học 2014-2015

Cập nhật: 10-11-2015 12:00:00 | Thông tin Học Bổng | Lượt xem: 1095

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin chính thức thông báo về danh sách HBKK do Viện Đào tạo Quốc tế cấp năm học 2014-2015

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin chính thức thông báo về danh sách HBKT do Viện Đào tạo Quốc tế cấp năm học 2014-2015

Những sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế có tên trong danh sách dưới đây đến nhận học bổng:

Số tiền: 2.000.000 VNĐ

Thời gian: Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2015 (Từ 14:30 đến 17:00)

Địa điểm: P.106B Ban Tài Chính - Nhà A5 - Trường ĐHHHVN

(Lưu ý khi nhận cần xuất trình thẻ sinh viên)

TT Lớp Mã SV Họ Tên ĐTBCHT ĐT ĐTBCHB ĐRL Xếp loại
Học kỳ I - Năm học 2014 - 2015
1 GMA02 50092 Tạ Thị Hương Thảo 3.68 0.1 3.78 95 Xuất sắc
2 GMA02 50063 Lê Thị Thảo Hiền 3.73 0 3.73 90 Xuất sắc
3 GMA0301 49863 Nguyễn Đức Tiến 3.68 0 3.68 99 Xuất sắc
4 GMA0301 49814 Trần Lê Mai 3.57 0.1 3.67 99 Xuất sắc
Học kỳ II - Năm học 2014 - 2015
1 GMA0301 49834 Phạm Thanh Hiền 3.74 0 3.74 95 Xuất sắc
2 GMA0302 49833 Nguyễn Trịnh Thùy Dương 3.62 0.05 3.67 95 Xuất sắc
3 GMA04 55250 Nguyễn Ngọc Thúy 3.67 0 3.67 90 Xuất sắc
4 GMA04 55281 Đỗ Thị Mỹ Ngân 3.35 0.15 3.5 89 Giỏi
5 CTTT0503 61818 Nguyễn Doãn Khang 2.52 0 2.52 78 Khá

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi