Tiếng ViệtTiếng Anh

Lịch thực tập hè 2017

Cập nhật: 09-05-2017 03:55:22 | Thông báo khác | Lượt xem: 897

Lịch thực tập hè 2017

Ban Đào tạo xin thông báo

Lịch thực tập hè 2017

I. Thực tập 1:

1. Điều kiện tiên quyết: đã học và qua các môn Toán, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô. Riêng đối với sinh viên ngành IBL: đã học môn Fundamental of Logistics.

2. Thời gian: 3 tuần

- Đợt 1: lớp IBL05, IBL0601 - 26/6/2017 - 16/7/2017, deadline đăng ký: 20/6/2017

- Đợt 2: lớp GMA06, IBL0602, IBL0603 - 21/8/2017 - 10/9/2017, deadline đăng ký: 15/8/2017

II. Thực tập 2:

1. Điều kiện tiên quyết: đã qua thực tập 1 và đã học một số môn chuyên ngành Logistics.

2. Thời gian: 4 tuần

Lớp IBL0403 - 24/7/2017 - 20/8/2017, deadline đăng ký: 10/7/2017

III. Thực tập 3:

1. Điều kiện tiên quyết: đã qua thực tập 2 và hoàn thành tất cả các môn trong học kỳ cuối.

2. Thời gian: 6 tuần

GMA04, IBL0401, IBL0402: 4/9/2017 - 15/10/2017, deadline đăng ký: 30/7/2017

Yêu cầu: 

- Lớp trưởng thông báo cho lớp về lịch thực tập trên 

- Lập danh sách theo form mẫu, nộp lại bản cứng có chữ ký và bản mềm theo deadline bên trên

* Thực tập 1: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9-ICl1FCvSiTE9XM0swekluSW8

* Thực tập 2 + 3: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9-ICl1FCvSiTE9XM0swekluSW8

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi