Tiếng ViệtTiếng Anh

DS sinh viên thi Đường lối CM của ĐCSVN

Cập nhật: 08-06-2017 01:45:53 | Thông báo khác | Lượt xem: 663

DS sinh viên

Ban Đào tạo xin thông báo

Danh sách sinh viên thi Đường lối CM của ĐCSVN

 

Thời gian: sáng thứ 7, 17/06/2017

Địa điểm: tầng 2 nhà A4

1. Phòng 1

2. Phòng 5

3. Phòng 6

4. Phòng 7

5. Phòng 9

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi