Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách sinh viên thực tập 1 đợt 2 - tháng 8/2017

Cập nhật: 15-08-2017 03:59:26 | Thông báo khác | Lượt xem: 413

danh sách sinh viên thực tập 1

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP 1 - ĐỢT 2 THÁNG 8/2017

Chú ý: sinh viên kiểm tra lại đày đủ thông tin, nếu có sai sót báo lại cho Ban Đào tạo trước 14h ngày 15/8/2017

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi