Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách sinh viên chia lại lớp IBL06

Cập nhật: 25-05-2017 01:02:22 | Thông báo khác | Lượt xem: 1274

Danh sách sinh viên chia lại lớp IBL06

Ban Đào tạo xin thông báo

Danh sách sinh viên chia lại lớp IBL06

1. IBL0601

2. IBL0602

3. IBL0603

4. IBL0604

* Chú ý: sinh viên có thể chuyển lớp, yêu cầu sinh viên lên gặp trực tiếp Ban Đào tạo để chuyển, hạn chốt danh sách: 15h ngày 31/5/2017.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN