Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách sinh viên chia lại lớp IBL06

Cập nhật: 25-05-2017 01:02:22 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1760

Danh sách sinh viên chia lại lớp IBL06

Ban Đào tạo xin thông báo

Danh sách sinh viên chia lại lớp IBL06

1. IBL0601

2. IBL0602

3. IBL0603

4. IBL0604

* Chú ý: sinh viên có thể chuyển lớp, yêu cầu sinh viên lên gặp trực tiếp Ban Đào tạo để chuyển, hạn chốt danh sách: 15h ngày 31/5/2017.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi