Tiếng ViệtTiếng Anh

Đăng ký GDTC đợt tháng 5/2017

Cập nhật: 22-02-2017 01:12:02 | Thông báo khác | Lượt xem: 818

Đăng ký học phần GDTC

Ban Đào tạo xin thông báo 

Mở đăng ký học phần GDTC - đợt tháng 5/2017

Thời gian hoc: 24/4/2017 - 17/5/2017

Thời gian đăng ký: đến 17h ngày 9/3/2017.

Yêu cầu: sinh viên đăng ký với lớp trưởng theo form đính kèm và gửi về email: huongdieuhoang@gmail.com

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi