Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách các lớp học CTTT khóa 05, năm học 2014-2015
Danh sách các lớp học CTTT khóa 05, năm học 2014-2015

Danh sách chi tiết sinh viên các lớp khóa 05, từ G1 đến G8

Thông báo về cố vấn học tập và cán bộ lớp 2014-2015 (Khóa 01, 02, 03, 04)
Thông báo về cố vấn học tập và cán bộ lớp 2014-2015 (Khóa 01, 02, 03, 04)

Quy định phòng thi Tiếng anh chuẩn đầu vào CTTT năm 2014
Quy định phòng thi Tiếng anh chuẩn đầu vào CTTT năm 2014

Yêu cầu các thí sinh có mặt đúng giờ và tuân thủ nghiêm túc các quy định sau:

Danh sách sinh viên GMA và IBL Khóa 04
Danh sách sinh viên GMA và IBL Khóa 04

Danh sách sinh viên GMA và IBL

Danh sách học Giáo dục Quốc phòng Khóa 04
Danh sách học Giáo dục Quốc phòng Khóa 04

Danh sách chi tiết vui lòng xem tại từng file tương ứng với các lớp

Thông báo phát học bổng kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo phát học bổng kỳ II năm học 2013-2014

Thông báo phát học bổng

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN