Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu CTTT07 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 14-09-2016 12:00:00 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 3006

Ban Đào tạo xin thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho CTTT07

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN