Tiếng ViệtTiếng Anh

Kế hoạch thực tập 1 ngành IBL và GMA năm học 2015-2016

Cập nhật: 28-05-2016 12:00:00 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 1482

Ban Đào tạo xin thông báo kế hoạch chi tiết thực tập 1 ngành GMA và IBL như sau:

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CƠ SỞ NĂM HỌC 2015 - 2016
               
STT Thời gian Đối tượng Nội dung  Chi tiết / Mục tiêu Địa điểm học/
thực tập 
Người chịu trách nhiệm Lưu ý/ File/Dụng cụ cần chuẩn bị
1 8h30
1/6/2016
IBL, GMA _Giới thiệu tổng quan nội dung thực tập  1. Giới thiệu Nội dung thực tập
 2. Chia nhóm thực tập và lịch trình thực tập
 3. Hướng dẫn viết báo cáo
505C1 _ThS. Nguyễn Ngọc Hà
_ThS. ….Lê Hằng
Hướng dẫn và form mẫu viết báo cáo đi kèm
2 8h30
2/6/2016
IBL, GMA _Giới thiệu về các nhóm doanh nghiệp trong ngành KTVTB (chức năng, nhiệm vụ,..)
_Giới thiệu một số quy trình đặc trưng: quy trình xuất khẩu, nhập khẩu, quy trình giao nhận xuất khẩu, quy trình giao nhận nhập khẩu
_Giới thiệu quy trình văn bản giấy tờ giữa hãng tàu-Cảng-Kho hàng
_ Quy trình Hải quan,....
 1. Giúp SV có cái nhìn toàn cảnh về các DN và hoạt động của DN trong ngành KT VTB
 2. Giúp SV hiểu mối liên quan và các hoạt động tương tác lẫn nhau của các DN KT VTB
505C1 _ThS….Lê Hằng Chứng từ phục vụ cho phần mềm khai hải quan
3 8h30
7/6/2016
IBL, GMA _ Thăm quan trung tâm Quán Nam _ Trang thiết bị, cách thức hoạt động của 1 kho hàng QN _ThS. Nguyễn Ngọc Hà
_ThS. ….Lê Hằng
_ThS. Lê Văn Minh
Đồng phục+Mũ
4 8h00
11/6/2016
(Cả ngày)
IBL, GMA _ Cán bộ công ty Thái Sơn (cty cung ứng phần mềm cho tổng cục Hải quan) hướng dẫn khai hải quan điện tử _Làm quen Phần mềm  ECUS 5 VNACCS 505C1 ThS. Nguyễn Hồng Đức 60 máy tính xách tay
5 14h00
12/6/2016
IBL, GMA _Giao lưu doanh nghiệp
(Cty TNHH Transworld GLS Việt Nam-www.tglssin.com)
_Giới thiệu tổng quan về công ty
_ Các hoạt động chủ yếu của công ty
_ Giao lưu giữa hai bên
  _ThS. Nguyễn Ngọc Hà
_ThS. ….Lê Hằng
 
6 20/6 IBL, GMA _ Thăm quan Vinconship _ Hoạt động thực tế doanh nghiệp   ThS. Lê Văn Minh Đồng phục+Mũ (ko sử dụng ô)
  Ghi chú:             
-TT logistics Quán Nam: Sân bóng Quán Nam, Ngõ 74, Đường Ngô Kim Tài
-Mục 3: chia thành 2 ca (có danh sách cũng như thời gian kèm theo)
-Mục 6: chia thành 4 ca  (có danh sách cũng như thời gian kèm theo)

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi