Tiếng ViệtTiếng Anh

Tổng hợp các loại đơn từ, biểu mẫu của Ban Đào tạo và CTSV

Cập nhật: 25-09-2014 12:00:00 | Download | Lượt xem: 3302

Tổng hợp các loại đơn từ, biểu mẫu của Ban Đào tạo và CTSV

Click vào đường link dưới đây để tải về các biểu mẫu

https://drive.google.com/folderview?id=0B9-ICl1FCvSibkZ2amc5VmQwVDg&usp=sharing

Các biểu mẫu của CTSV:

https://drive.google.com/drive/folders/0B2DJ8YtdKDdNcjQxVkZtbDhrUk0?usp=sharing

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN