Tiếng ViệtTiếng Anh

Mẫu giấy xác nhận thực tập

Cập nhật: 30-10-2015 12:00:00 | Download | Lượt xem: 1018

Mẫu giấy xác nhận thực tập

https://drive.google.com/file/d/0B9iNN-5fv9xbdG9NbzhMbGx1Tmc/view?usp=sharing 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN