Tiếng ViệtTiếng Anh

Sinh Viên Viện Đào Tạo Quốc Tế đạt giải thưởng NCKH cấp trường năm học 2015-2016

Cập nhật: 27-05-2016 12:00:00 | Nghiên cứu Khoa học | Lượt xem: 1785

Giải thưởng "Nghiên cứu khoa học sinh viên" được tổ chức hằng năm nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

Trải qua các buổi nghiệm thu cấp Khoa/Viện, Hội đồng khoa học cấp khoa do PGS.TS Dương Văn Bạo, Phó Trưởng Khoa kinh tế làm Chủ tịch đã tuyển chọn được hai công trình nghiên cứu xuất sắc trong số 5 đề tài NCKH năm học 2015-2016 dành cho sinh viên GMA khóa 03 để cử đi báo cáo nghiệm thu cấp trường. Đó là hai công trình: "Recommendations to improve competitive ability of Tan Cang 128 Hai Phong Joint Stock Company" của sinh viên Trần Lê Mai, lớp GMA0301, do ThS Hoàng Thị Lịch-Phó Trưởng Bộ Môn Kinh Tế Hàng hải hướng dẫn; và công trình "Improving organizational culture at VSIP Hai Phong company" của sinh viên Trần Ngọc Quỳnh, lớp GMA 0302, do ThS.Đoàn Trọng Hiếu-giảng viên Bộ Môn Kinh tế ngoại thương hướng dẫn.

Bằng việc áp dụng mô hình phân tích SWOT và ma trận Hình ảnh cạnh tranh (CPM matrix) để phân tích và tính toán mức độ cạnh tranh. Đề tài của sinh viên Trần Lê Mai đã đề xuất được một số kiến nghị mang tính khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Tân Cảng 128 Hải Phòng. Còn với đề tài nghiên cứu của mình, sinh viên Trần Ngọc Quỳnh đã vận dụng những kiến thức, cơ sở lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp vào giải quyết vấn đề thực tiễn tại công ty VSIP Hải Phòng, qua đó bạn đã phân tích được tình trạng và đưa ra một số đề xuất để nâng cao văn hóa tổ chức trong công ty VSIP Hải Phòng.

Ngày 25/05/2016, tại Phòng Hội thảo số 1 đã diễn ra buổi nghiệm thu công trình NCKH cấp Trường của sinh viên năm học 2015-2016. Qua gần 30 phút trình bày khái quát bằng tiếng Anh và phần phản biện thẳng thắn, hào hứng trước Hội đồng về đề tài nghiên cứu của mình, hai đề tài NCKH của sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đã vinh dự nhận hai giải Nhì với số điểm như sau:

  1. Đề tài "Recommendations to improve competitive ability of Tan Cang 128 Hai Phong Joint Stock Company" của sinh viên Trần Lê Mai, lớp GMA0301 đạt 8,62 điểm 
  2. Đề tài "Improving organizational culture at VSIP Hai Phong company" của sinh viên Trần Ngọc Quỳnh, lớp GMA 0302 đạt 8,55 điểm

Được biết trong quá trình thực hiện đề tài, các bạn sinh viên đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, sử dụng các phần mềm để có được những kết quả nghiên cứu tốt nhất, góp phần tích cực trong việc dành hai giải thưởng NCKH cấp Trường năm nay.

Giải thưởng của hai bạn Trần Lê Mai và Trần Ngọc Quỳnh đã góp phần làm dày thêm bảng thành tich của Viện Đào tạo Quốc tế, khẳng định được thương hiệu năng động, sáng tạo của sinh viên ISE.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu NCKH cấp Trường ngày 25/05/2016:

                                                                   Bạn Trần Lê Mai, lớp GMA0301

                 Thầy Phó Hiệu trưởng T.S Phạm Xuân Dương đang đặt câu hỏi cho bạn Trần Lê Mai

 

                                                            Bạn Trần Ngọc Quỳnh, lớp GMA0302

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi