Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Đào Tạo Quốc Tế

Địa chỉ: Nhà A5 trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Tel: +84.2253.261.999 - Hotline: +84.2253.261.999

Fax: 02253.261.083

Email: ise@vimaru.edu.vn