Tiếng ViệtTiếng Anh

Liên chi Đào tạo quốc tế phát động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt huyện Cát Hải, Hải Phòng

Cập nhật: 06-08-2015 12:00:00 | Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lượt xem: 965

Liên chi Đào tạo quốc tế phát động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt huyện Cát Hải, Hải Phòng

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi