Tiếng ViệtTiếng Anh

Lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020. 

Lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020. 

Lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020. 

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 8/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 8/2020

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch thi tháng 8 năm 2020. 

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019

DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019
DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2019
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2019

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 1/2019.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 12/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 12/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2018.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 11/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 11/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 11/2018.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 10/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 10/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 10/2018.

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 9/2018
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 9/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 9/2018. 

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 7/2018
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 7/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 7/2018.