Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 (Ngày 27/12/2014) & đợt 1 (Ngày 24&25/1/2015)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 (Ngày 27/12/2014) & đợt 1 (Ngày 24&25/1/2015)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 năm 2014 và đợt 1 năm 2015 vui lòng xem nội dung file theo đường link sau:

CẬP NHẬT DANH SÁCH THI TOEIC CHUẨN ĐỢT 22/11/2014 và 23/11/2014
CẬP NHẬT DANH SÁCH THI TOEIC CHUẨN ĐỢT 22/11/2014 và 23/11/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 22/11/2014 và 23/11/2014

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 19/10/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 19/10/2014

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 19/10/2014

Danh sách thi TOEIC TEST ngày 19/10/2014
Danh sách thi TOEIC TEST ngày 19/10/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 19/10/2014

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 (Ngày 19/10/2014) & đợt 7 (Ngày 23/11/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 (Ngày 19/10/2014) & đợt 7 (Ngày 23/11/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 & đợt 7 năm 2014 vui lòng xem nội dung file theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/0B4NKjwWcMSN7VWRxQzB1ZlV5d2s/edit?usp=sharing

Thông báo kết quả thi TOEIC Placement Test đợt 06-07/09/14
Thông báo kết quả thi TOEIC Placement Test đợt 06-07/09/14

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 06/09/ và 07/09/2014
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 06/09/ và 07/09/2014

Danh sách thi TOIEC ngày 06/09 và 07/09/2014 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề nghị xem tại file đính kèm sau:

Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 03/08/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 03/08/2014

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo:

Danh sách phòng thi TOEIC ngày 3/8/2014
Danh sách phòng thi TOEIC ngày 3/8/2014

  Danh sách thi TOIEC ngày 03/08/2014 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam như sau:  

Hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test
Hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test

Xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test sau:

Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 08/06/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC ngày 08/06/2014

Kết quả thi TOEIC Placement Test ngày 08/06/2014 vui lòng xem tại file sau:

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 (Ngày 06/09/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 (Ngày 06/09/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 vui lòng xem tại file đính kèm:

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 (Ngày 03/08/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 (Ngày 03/08/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 xin vui lòng xem tại file đính kèm:

Danh sách thi TOEIC ngày 08/06/2014
Danh sách thi TOEIC ngày 08/06/2014

Danh sách thi TOIEC ngày 08/06/2014 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề nghị xem tại file đính kèm sau:

Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08/06/2014
Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08/06/2014

Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08.06.2014 Vui lòng xem thông tin chi tiết tại file đính kèm sau:

Thông báo tổ chức thi IELTS tại trường ĐHHHVN ngày 24/05/2014
Thông báo tổ chức thi IELTS tại trường ĐHHHVN ngày 24/05/2014

Thông báo tổ chức thi IELTS tại trường ĐHHHVN ngày 24/05/2014