Tiếng ViệtTiếng Anh

Lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015
Lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015

Thông báo lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015
 Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

 Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015
Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015
List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015

List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015
Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 26/7/2015.

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015
 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 28/6/2015.

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015
Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

Announcement on seminar about information about Sciencific Research
Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.

Cập nhật danh sách thi Toeic 30/5/2015
Cập nhật danh sách  thi Toeic 30/5/2015

Danh sách thi Toeic 30/5/2015 đã thay đổi đề nghị các thí sinh xem lại theo đường link sau

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 ngày 30 tháng 5 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 ngày 28 tháng 3 năm 2015.

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN