Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015
Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016
Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016

Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016

Điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015
Điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015

Viện ĐTQT thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016
Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016

Điểm thi thử Toeic tháng 12/2015
Điểm thi thử Toeic tháng 12/2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo điểm thi thử Toeic tháng 12/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 26/12/2015
Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 26/12/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Thông báo lịch thi thử Ielts tháng 01 năm 2016
Thông báo lịch thi thử Ielts tháng 01 năm 2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi thử Ielts tháng 01 năm 2016

Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam phối hợp cùng IDP Việt Nam tổ chức thi IELTS chính thức tại Hải Phòng hàng tháng
Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam phối hợp cùng IDP Việt Nam tổ chức thi IELTS chính thức tại Hải Phòng hàng tháng

Hiện nay, Viện Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã và đang phối hợp cùng IDP Việt Nam tổ chức thi IELTS chính thức tại Hải Phòng 01 lần/tháng.

Thông báo danh sách thi thử Toeic ngày 23/12/2015
Thông báo danh sách thi thử Toeic ngày 23/12/2015

Danh sách thi thử Toeic ngày 23/12/2015

(Cập nhật) Thông báo kết quả thi Toeic Đợt 12 năm 2015
(Cập nhật) Thông báo kết quả thi Toeic Đợt 12 năm 2015

Thông báo kết quả thi Toeic Đợt 12 năm 2015 (Hiện đã có phiếu điểm của bài Thi TOEIC TEST)

Danh sách cập nhật thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015
Danh sách cập nhật thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Các bạn thí sinh đề nghị hủy thi, đổi ca thi và bổ sung xem danh sách tại đây.

List of candidates for TOEIC Test on November 2015
List of candidates for TOEIC Test on November 2015

List of candidates for TOEIC Test on November 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015
Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic tháng 11 năm 2015

Thông báo thi Toeic Đợt 12 năm 2015
Thông báo thi Toeic Đợt 12 năm 2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thi Toeic Đợt 12 năm 2015

Thông báo thi Thử bài thi TOEIC Quốc tế.
Thông báo thi Thử bài thi TOEIC Quốc tế.

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thi thử bài thi TOEIC Quốc tế. 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 31/10/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 31/10/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 31/10/2015.

Thông báo thi Toeic tháng 11 năm 2015
Thông báo thi Toeic tháng 11 năm 2015

Thông báo thi Toeic tháng 11 năm 2015

Thông báo lịch thi Toeic ngày 31/10/2015
Thông báo lịch thi Toeic ngày 31/10/2015

Thông báo lịch thi Toeic 31 tháng 10  năm 2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 27/09/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 27/09/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 27/09/2015

Thông báo lịch thi Toeic đợt 10 năm 2015
Thông báo lịch thi Toeic đợt 10 năm 2015

Thông báo lịch thi Toeic đợt 10 năm 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29/07
Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29/07

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 27/09

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 06/09/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 06/09/2015

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 06/09/2015

Lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015
Lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015

Thông báo lịch thi Toeic ngày 27 tháng 9 năm 2015

Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015
 Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

 Danh sách thí sinh thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015
Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

Danh sách Thi Toeic bổ sung ngày 06/09/2015

List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015
List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015

List of candidates for TOEIC Tests on Aug 29-30 and Sept 06/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015
Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015

Danh sách thí sinh thi Toeic ngày 29&30/08 và 06/09/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 26/7/2015.

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015
 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 28/6/2015.

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015
Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

Announcement on seminar about information about Sciencific Research
Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.

Cập nhật danh sách thi Toeic 30/5/2015
Cập nhật danh sách  thi Toeic 30/5/2015

Danh sách thi Toeic 30/5/2015 đã thay đổi đề nghị các thí sinh xem lại theo đường link sau

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 ngày 30 tháng 5 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.