Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016

ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10
ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 30/10.

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN
Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho sinh viên ĐHHHVN

Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016
Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

Viện ĐTQT trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC
THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC

Thay đổi nơi đăng các thông báo liên quan đến kỳ thi TOEIC

DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016
DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 02/10/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016  

Thông báo của ban Đối ngoại
Thông báo của ban Đối ngoại

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016
DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016
DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016

DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016
DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 28/8/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016
Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC ngày 21/08/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016
Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016
Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016
Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016
Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016
Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016
Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi Toeic Test đợt 6 năm 2016

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)
Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016

Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016
Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016

Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016

DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016
 DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016

 DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016

Điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016
Điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016

Viện ĐTQT thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 24/1/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 24/1/2016

Viện ĐTQT thông báo đã có kết quả thi thử TOEIC ngày 24/1/2016

Danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016
Danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015
Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016
Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016

Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016

Điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015
Điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015

Viện ĐTQT thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 26/12/2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016
Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo lịch thi TOEIC test đợt 01/2016

Điểm thi thử Toeic tháng 12/2015
Điểm thi thử Toeic tháng 12/2015

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo điểm thi thử Toeic tháng 12/2015