Tiếng ViệtTiếng Anh

Kết quả thi TOEIC ngày 14/5/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 14/5/2017

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 14/5/2017​

PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 22,23/4/2017
PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 22,23/4/2017

Đã có phiếu điểm của các thí sinh thi 500.000đ đăng ký nhận phiếu điểm đợt thi 22,23/4/2017

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 13, 14/5/2017
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 13, 14/5/2017

Viện ĐTQT thông báo điểm thi ngày 14/5 hình thức thi không phiếu điểm.

Danh sách chia ngày thi TOEIC đợt 28/5/2017
Danh sách chia ngày thi TOEIC đợt 28/5/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách chia ngày thi TOEIC đợt 28/5/2017

DS thi TOEIC ngày 14/5/2017
DS thi TOEIC ngày 14/5/2017

DS thi TOEIC 

Kết quả thi TOEIC ngày 22 & 23/4/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 22 & 23/4/2017

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 22 & 23/4/2017​

Kết quả thi TOEIC ngày 22 - 23/4/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 22 - 23/4/2017

Kết quả thi TOEIC ngày 22 - 23/4/2017

DS thi TOEIC ngày 22-23/4/2017
DS thi TOEIC ngày 22-23/4/2017

DS thi TOEIC ngày 22-23/4/2017

Thông báo lịch thi toeic đợt 4 & 5 năm 2017 và mẫu form đăng ký
Thông báo lịch thi toeic đợt 4 & 5 năm 2017 và mẫu form đăng ký

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch thi toeic đợt 4 & 5 năm 2017 và mẫu form đăng ký

Kết quả thi TOEIC ngày 04/03/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 04/03/2017

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 04/03/2017 

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 4/3/2017
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 4/3/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 4/3/2017 của những bạn thi không lấy phiếu điểm.

DANH SÁCH THI TOEIC TEST 04/03/2017
DANH SÁCH THI TOEIC TEST 04/03/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi TOEIC test 04/03/2017

Thông báo lịch thi toeic tháng 4 và mẫu form đăng ký
Thông báo lịch thi toeic tháng 4 và mẫu form đăng ký

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch thi toeic tháng 4 và mẫu form đăng ký

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 22/01/2017
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 22/01/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 22/01/2017 của những bạn thi không lấy phiếu điểm.

TB v/v tổ chức thi TOEIC đợt 2 năm 2017
TB v/v tổ chức thi TOEIC đợt 2 năm 2017

TB v/v tổ chức thi TOEIC đợt 2 năm 2017

DANH SÁCH THI TOEIC TEST 22/01/2017
DANH SÁCH THI TOEIC TEST 22/01/2017

DANH SÁCH THI TOEIC TEST 22/01/2017

Kết quả thi TOEIC ngày 22/1/2017 và phiếu điểm bổ sung 31/12/2016
Kết quả thi TOEIC ngày 22/1/2017 và phiếu điểm bổ sung 31/12/2016

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 22/1/2017 và phiếu điểm đăng ký bổ sung đợt 31/12/2016 

Kết quả thi TOEIC ngày 31/12/2016
Kết quả thi TOEIC ngày 31/12/2016

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 31/12/2016 

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 31/12
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 31/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 31/12 của những bạn thi không lấy phiếu điểm.

PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 10/12/2016
PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 10/12/2016

Đã có phiếu điểm của các thí sinh thi 500.000đ đăng ký nhận phiếu điểm đợt thi 10/12/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST 31/12/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST 31/12/2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách thi TOEIC Test ngày 31/12/2016.

Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 01 năm 2017
Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 01 năm 2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc tổ chức thi Toeic cho SV đợt 01 năm 2017

PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 27/11/2016
PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 27/11/2016

Đã có phiếu điểm của các thí sinh thi 500.000đ đăng ký nhận phiếu điểm đợt thi 27/11/2016

KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 10/12
KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 10/12

Viện thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 10/12

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 11/12
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 11/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 11/12 của những bạn thi không lấy phiếu điểm.

DANH SÁCH THI TOEIC TEST 10 và 11/12/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST 10 và 11/12/2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách thi TOEIC Test ngày 10/12/2016.

KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 27/11
KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 27/11

Viện thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 27/11

Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 14 năm 2016
Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 14 năm 2016

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc tổ chức thi Toeic cho SV đợt 14 năm 2016

Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.
 Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.

 Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.

Lịch đăng ký thi TOEIC ngày 10/12/2016 đã được điều chỉnh
Lịch đăng ký thi TOEIC ngày 10/12/2016 đã được điều chỉnh

Lịch đăng ký thi TOEIC ngày 10/12/2016 đã được điều chỉnh

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 27.11.16
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 27.11.16

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 27.11.16

Thông báo về việc đã có điểm thi Toeic ngày 30/10
Thông báo về việc đã có điểm thi Toeic ngày 30/10

Thông báo về việc đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 30/10/2016

THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10
THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10

THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 11/11/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 11/11/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo Danh sách thi TOEIC TEST ngày 11/11/2016.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016

ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10
ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 30/10.

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN
Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho sinh viên ĐHHHVN

Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016
Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

Viện ĐTQT trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC
THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC

Thay đổi nơi đăng các thông báo liên quan đến kỳ thi TOEIC