Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016
Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC ngày 21/08/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016
Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016
Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016
Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016
Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016
Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016
Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi Toeic Test đợt 6 năm 2016

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)
Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 22/5/2016

Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016
Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016

Phiếu Điểm TOEIC TEST ngày 15/05/2016

DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016
 DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016

 DS THI THỬ TOEIC 22/5/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC TEST NGÀY 15/05/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC ĐỢT 04 & 05 NĂM 2016

Điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016
Điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016

Viện ĐTQT thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 30/1/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 24/1/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 24/1/2016

Viện ĐTQT thông báo đã có kết quả thi thử TOEIC ngày 24/1/2016

Danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016
Danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách thi TOEIC ngày 30/01/2016

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015
Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Danh sách thi thử Toeic 24/01/2015

Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016
Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016

Thông báo thi thứ IELTS ngày 16/01/2016

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN