Tiếng ViệtTiếng Anh

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 02/10/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016  

Thông báo của ban Đối ngoại
Thông báo của ban Đối ngoại

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016
DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016
DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016

DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016
DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 28/8/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016
Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC ngày 21/08/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016
Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016
Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016
Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016
Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016
Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016
Thông Báo Tổ Chức Thi TOEIC Test Đợt 6-2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi Toeic Test đợt 6 năm 2016

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)
Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Danh sách thi toeic test ngày 29/05/2015 (cập nhật)

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN