Tiếng ViệtTiếng Anh

IELTS SCORES (MAY 2017)

Cập nhật: 22-05-2017 01:12:52 | Đào tạo | Lượt xem: 304

IELTS SCORES (MAY 2017)

IELTS SCORES (MAY 2017)

 Sau khi biết điểm thi, sinh viên có yêu cầu phúc khảo điểm thi điền vào Đơn đề nghị phúc khảo.

Đơn đề nghị phúc khảo được cung cấp tại Ban Đào tạo.

Lệ phí phúc khảo tại PEC: 50.000đ/lần

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi