Tiếng ViệtTiếng Anh

ĐIỂM BASIC ENGLISH 2

Cập nhật: 25-05-2017 07:53:45 | Đào tạo | Lượt xem: 808

ĐIỂM BASIC ENGLISH 2

Sinh viên có thắc mắc về điểm, làm đơn phúc tra trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

ĐIỂM BASIC ENGLISH 2

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi