Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3/6/2017

Cập nhật: 23-05-2017 04:00:33 | Đào tạo | Lượt xem: 874

DANH SÁCH THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3/6/2017

THỜI GIAN: 8 AM NGÀY 3/6/2017

Sinh viên lưu ý mang theo thẻ sinh viên/ Chứng minh thư nhân dân để kiểm tra trước khi vào phòng thi.

DANH SÁCH THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3/6/2017

THỜI GIAN: 8 AM NGÀY 3/6/2017

1. LỚP G1, G2 

 

2. LỚP G3, G4

 

3. LỚP G5, G6

 

4. LỚP G7, G8, G9

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi