Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QUỐC PHÒNG

Cập nhật: 22-05-2017 01:57:22 | Đào tạo | Lượt xem: 896

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QUỐC PHÒNG 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QUỐC PHÒNG

Thời gian: từ ngày 29/5-16/6/2017

Sáng: 7.00- 11.30

Chiều: 13.00-17.30

1. Phòng số 1

Phòng số 1: Sinh viên học lại

 

2. Phòng số 6

 

3. Phòng số 7

 

4. Phòng số 9

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi