Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CHUYÊN MÔN KHÓA 07

Cập nhật: 22-05-2017 04:29:58 | Đào tạo | Lượt xem: 1288

Danh sách dưới đây là danh sách chia lớp tạm thời của khóa 07. Danh sách này tiếp tục được cập nhật sau khi các em sinh viên có kết quả đợt thi Ielts lần thứ 2 vào tháng 7/2017.

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CHUYÊN MÔN KHÓA 07

1. NGÀNH KINH TẾ HÀNG HẢI (GMA: 01 LỚP)

GMA07

2. NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ LOGISTICS (IBL: 03 LỚP)

IBL0701

IBL0702

IBL0703

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi