Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách lớp tiếng anh bổ trợ khóa 07

Cập nhật: 05-06-2017 03:53:35 | Đào tạo | Lượt xem: 581

Danh sách lớp tiếng anh bổ trợ khóa 07

Sinh viên học: 

17h30 ngày thứ 4, 7/6/17

15h45 ngày thứ 7, 10/6/17

Phòng học số 6

Kỹ năng: Viết

Danh sách lớp tiếng anh bổ trợ khóa 07

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi