Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH CVHT VÀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2017-2018

Cập nhật: 10-10-2017 10:39:13 | Đào tạo | Lượt xem: 338

Danh sách cố vấn học tập và chuyên viên phụ trách năm học 2017-2018

DANH SÁCH CVHT VÀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách cố vấn học tập

Danh sách chuyên viên phụ trách lớp chuyên môn

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN