Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo: danh sách phòng thi môn Microeconomics - IBL0502,GMA05
Thông báo: danh sách phòng thi môn Microeconomics - IBL0502,GMA05

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về danh sách phòng thi môn Microeconomics - IBL0502,GMA05

Thông báo danh sách lớp học phần môn Macroeconomics - IBL0502,IBL0503
Thông báo danh sách lớp học phần môn Macroeconomics - IBL0502,IBL0503

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách lớp học phần môn Macroeconomics lớp IBL0502 và IBL0503

Thông báo Thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2 (chuyên ngành)
Thông báo Thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2 (chuyên ngành)

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2
Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2

Tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Turnitin
Tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Turnitin

Danh sách phòng thi Listening, Reading and Writing CTTT06
Danh sách phòng thi Listening, Reading and Writing CTTT06

Danh sách phòng thi Listening, Reading and Writing CTTT06

Danh sách phòng thi Speaking CTTT06
Danh sách phòng thi Speaking CTTT06

Danh sách phòng thi Speaking CTTT06

Danh sách lớp học phần môn Ocean Politics - GMA0303
Danh sách lớp học phần môn Ocean Politics - GMA0303

Thông báo danh lớp học phần môn Ocean Politics - GMA0303.

Danh sách lớp học phần môn Intro to computers - IBL0502,IBL0503
Danh sách lớp học phần môn Intro to computers - IBL0502,IBL0503

Thông báo danh lớp học phần môn Intro to computers - IBL0502, IBL0503.

Thông báo tổ chức kỳ thi phụ 11/2015
Thông báo tổ chức kỳ thi phụ 11/2015

Thi lại LLCT, GDTC, GDQP

Danh sách lớp học phần môn học Marcoeconomics - GMA05, IBL0501
Danh sách lớp học phần môn học Marcoeconomics - GMA05, IBL0501

Thông báo danh lớp học phần môn Macroeconomics - GMA05, IBL0501.

Danh sách lớp học phần môn Speech Communication - GMA0304.04
Danh sách lớp học phần môn Speech Communication - GMA0304.04

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh lớp học phần môn Speech Communication lớp GMA0304.04.

Danh sách sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn
Danh sách sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn

Sinh viên có tên trong danh sách sẽ không được tính kết quả học tập môn học hiện tại đang học.

Danh sách lớp học phân môn Advanced Writting - IBL0401
Danh sách lớp học phân môn Advanced Writting - IBL0401

Thông báo danh lớp học phần môn Advanced Writting lớp IBL0401.

Đăng ký đề tài khoa học sinh viên
Đăng ký đề tài khoa học sinh viên

Thông báo về Đăng ký đề tài khoa học sinh viên

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ
Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ

Danh sách cố vấn học tập cho CTTT06
Danh sách cố vấn học tập cho CTTT06

Danh sách cố vấn học tập cho CTTT06

Danh sách phân lớp CTTT06 (updated)
Danh sách phân lớp CTTT06 (updated)

Danh sách chia lớp học CTTT06. Cập nhật các bạn đóng tiền đến hết t6 ngày 18/09/2015.  

Thời khóa biểu CTTT06 năm học 2015- 2016
Thời khóa biểu CTTT06 năm học 2015- 2016

Thời khóa biểu học môn Basic English và Lý luận chính trị cho các lớp CTTT06

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập 1 và thực tập 2
Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập 1 và thực tập 2

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập 1 và thực tập 2

Danh sách trúng tuyển CTTT nguyện vọng bổ sung năm học 2015-2016
Danh sách trúng tuyển CTTT nguyện vọng bổ sung năm học 2015-2016

Danh sách trúng tuyển CTTT nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm học 2015 - 2016.  

Danh sách lớp khóa học CTTT05 2015-2016
Danh sách lớp khóa học CTTT05 2015-2016

Danh sách lớp khóa học CTTT05 2015-2016

Thông báo học kỹ năng mềm cho sinh viên CTTT 04 & 05
Thông báo học kỹ năng mềm cho sinh viên CTTT 04 & 05

Viện Đào tạo quốc tế thông báo học kỹ năng mềm cho sinh viên CTTT 04 & 05

Lịch học GDQP tháng 6
Lịch học GDQP tháng 6

Lịch học GDQP tháng 6

Danh sách sinh viên tham gia lớp học Cảm tình Đảng
Danh sách sinh viên tham gia lớp học Cảm tình Đảng

Danh sách sinh viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I - năm 2015

Danh sách sách thư viện cho CTTT
Danh sách sách thư viện cho CTTT

Danh sách sách thư viện cho CTTT

Thông báo về tuyển dụng Thực tập sinh.
Thông báo về tuyển dụng Thực tập sinh.

Thông báo về tuyển dụng Thực tập sinh.

Thông báo đóng học phí
Thông báo đóng học phí

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ (THÔNG BÁO LẦN 2)

Thông báo danh sách thi hết môn tiếng anh CTTT05
Thông báo danh sách thi hết môn tiếng anh CTTT05

Thông báo danh sách thi hết môn tiếng anh CTTT05  

Thông báo lịch thi lại môn Lý luận Chính trị
Thông báo lịch thi lại môn Lý luận Chính trị

Thông báo về lịch thi lại các môn Lý luận Chính trị

Danh sách giảng viên hướng dẫn GMA 01 & GMA02
Danh sách giảng viên hướng dẫn GMA 01 & GMA02

Danh sách các lớp học CTTT khóa 05, năm học 2014-2015
Danh sách các lớp học CTTT khóa 05, năm học 2014-2015

Danh sách chi tiết sinh viên các lớp khóa 05, từ G1 đến G8

Thông báo về cố vấn học tập và cán bộ lớp 2014-2015 (Khóa 01, 02, 03, 04)
Thông báo về cố vấn học tập và cán bộ lớp 2014-2015 (Khóa 01, 02, 03, 04)

Quy định phòng thi Tiếng anh chuẩn đầu vào CTTT năm 2014
Quy định phòng thi Tiếng anh chuẩn đầu vào CTTT năm 2014

Yêu cầu các thí sinh có mặt đúng giờ và tuân thủ nghiêm túc các quy định sau:

Danh sách sinh viên GMA và IBL Khóa 04
Danh sách sinh viên GMA và IBL Khóa 04

Danh sách sinh viên GMA và IBL

Danh sách học Giáo dục Quốc phòng Khóa 04
Danh sách học Giáo dục Quốc phòng Khóa 04

Danh sách chi tiết vui lòng xem tại từng file tương ứng với các lớp

Thông báo phát học bổng kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo phát học bổng kỳ II năm học 2013-2014

Thông báo phát học bổng