Tiếng ViệtTiếng Anh

Ngành Quản lý kinh doanh và Marketing

Cập nhật: 18-07-2017 11:48:44 | Chương trình tiên tiến | Lượt xem: 2129

CHUYÊN NGÀNH “QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ MARKETING”

 

I. Tên chương trình: Chuyên ngành Quản lý kinh doanh và Marketing (Chương trình tiên tiến)

II. Mục tiêu chung: 

Chương trình tiên tiến là dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, giúp đổi mới cơ bản và toàn diện trong giáo dục đại học để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xứng đáng là trường đại học trọng điểm quốc gia, mang đẳng cấp quốc tế.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh doanh và Marketing sẽ có được những kỹ năng thực tế và nền tảng lý thuyết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing và kinh doanh; Xác định vai trò của marketing trong các tổ chức và doanh nghiệp; Phát triển và hiểu rõ các chiến lược, mục tiêu kinh doanh và marketing đối với nghề nghiệp trong tương lai; Phát triển tổ chức hoặc doanh nghiệp trên nền tảng thấu hiểu khách hàng, mang lại lợi ích cho khách hàng, sử dụng các phương tiện kỹ thuật số, mạng xã hội cho các hoạt động marketing.

III. Mục tiêu cụ thể

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh doanh và Marketing sẽ đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

* Về kiến thức chuyên môn

Chuyên ngành Quản lý kinh doanh và Marketing tập trung vào 2 lĩnh vực chính sau:

a) Quản lý kinh doanh

1. Có kiến thức nền tảng lý thuyết, kỹ năng thực tế để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản trị Marketing và kinh doanh.

2. Biết sử dụng các công cụ, phát huy khả năng nghiên cứu độc lập để phát triển năng lực nghiên cứu cho các bậc học cao hơn.

b) Marketing

3. Có kiến thức nền tảng trong việc chọn cách tiếp cận toàn diện để nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh và marketing trong nhiều bối cảnh khác nhau và từ nhiều góc nhìn.

4. Có khả năng đánh giá tầm quan trọng chiến lược của sự phức tạp, thay đổi, sự mơ hồ và các thách thức khác phát sinh từ môi trường kinh doanh và môi trường marketing.

Về phẩm chất đạo đức

5. Được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

6. Có đạo đức nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

7. Có trách nhiệm trong các đóng góp cho cộng đồng chung; Đồng cảm, chia se và giúp đỡ cộng đồng với tấm lòng nhân ái.

* Về cộng sự hiệu quả

8. Hòa nhập và làm việc được tốt trong các môi trường nhóm khác nhau thông qua sự hiểu biết về tính đa dạng văn hóa, biết cư xử một cách đúng đắn và chuyên nghiệp.

9. Một số sẽ đóng vai trò lãnh đạo và có trách nhiệm trong đơn vị.

* Về không ngừng rèn luyện, học tập

10. Trưởng thành về nhân cách và năng lực để có thể vượt qua mọi thách thức, đối đầu với mọi thay đổi, đi đến thành công trong công việc và cuộc sống.

11.  Trưởng thành về trí tuệ và khả năng sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn, có thể đạt tới trình độ học vấn cao hơn trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác liên quan đến nghề nghiệp.

IV. Thời gian đào tạo và cấp bằng

  • Thời gian đào tạo: >= 4 năm theo hệ tín chỉ

+ Năm 1: Kiến thức bổ sung: Tăng cường bổ sung tiếng Anh và các môn Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng trong năm 1 theo đúng yêu câu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Năm 2-5: Các môn chuyên ngành

  • Bằng cấp: Bằng tốt nghiệp Cử nhân Quản lý kinh doanh và Marketing

V. Cơ hội việc làm

Sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh doanh và Marketing có cơ hội áp dụng kiến thức, kỹ năng vào các vị trí trong các lĩnh vực như nghiên cứu thị trường, quản trị Marketing, quan hệ công chúng, và quản trị thương hiệu, quản trị bán hàng. Sinh viên cũng có thể làm việc ở các lĩnh vực kinh doanh khác và theo học các chương trình như thạc sỹ (MBA), tiến sĩ (PhD, DBA). Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức và các lĩnh vực sau đây:

+ Chuyên viên kinh doanh, marketing tại các tập đoàn đa quốc gia, các công ty lớn trong nước như Viettel, Coca Cola...

+ Chuyên viên nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng tại các công ty nghiên cứu thị trường như: AC Niesen, TNS…

+ Quản lý bán hàng tại các công ty hàng tiêu dùng, công ty bán lẻ, các tập đoàn kinh doanh lớn tại Việt Nam và khu vực.

+ Chuyên viên bán hàng cao cấp tại tất cả các doanh nghiệp.

+ Các nhà quản lý thương hiệu.

+ Các nhà quản lý, tổ chức sự kiện lớn.

VI. Nội dung chương trình

STT

Môn học

Mã học phần

Tín chỉ

Học kỳ I

1

Những NLCB của CN Mác Lênin 1, 2

19101

5

2

Giáo dục thể chất 1

18801

0

3

Giáo dục thể chất 2

18804

0

4

Giáo dục quốc phòng 1

18901

0

5

Giáo dục quốc phòng 2

18902

0

6

Tiếng Anh 1

18401

10

 

Tổng

 

17

Học kỳ 2

7

Tư tưởng HCM

19201

2

8

Đường lối CM của Đảng CSVN

19301

3

9

Giáo dục thể chất 3

18805

0

10

Giáo dục thể chất 4

18806

0

11

Giáo dục quốc phòng 3

18903

0

12

Tiếng Anh 2

18402

15

 

Tổng

 

18

Học kỳ I – Năm thứ 2

1

Toán

MAT100

4

2

Tiếng Anh chuyên môn 1

ELEC81

3

3

Kinh tế vi mô

ECO100

3

4

Kỹ năng thuyết trình

EGL110

3

5

Môi trường kinh doanh hiện đại

BUS120

3

6

Tổng quan về kinh doanh

15613

2

 

Tổng

 

18

Học kỳ 2 – Năm thứ 2

1

Quản trị học

15401

3

2

Kinh tế vĩ mô

ECO101

3

3

Marketing căn bản

BUS200

3

4

Luật kinh doanh

LAW100

3

5

Tiếng Anh chuyên môn 2

ELEC82

3

6

Nguyên lý kế toán

15508

3

 

Tổng

 

18

Học kỳ 1 – Năm thứ 3

1

Quản trị tài chính

15502

3

2

Hành vi khách hàng

MS4102

3

3

Thống kê doanh nghiệp

MTH107

3

4

Tâm lý học quản trị

15411

3

5

Quản trị Marketing

15406

3

6

Tổng quan về logistics – Lựa chọn

LGT500

3

7

Thực tập cơ sở ngành

INT01

3

 

Tổng

 

21

Học kỳ 2 – Năm thứ 3

1

Quản trị doanh nghiệp

15402

3

2

Khởi sự doanh nghiệp

15412

3

3

Thuế vụ - Lựa chọn

15507

2

4

Phân tích hoạt động kinh doanh

15126

3

5

Truyền thông Marketing

MS4201

3

6

e-Marketing – Lựa chọn

MS5102

3

7

Tương tác điện tử và truyền thông xã hội – Lựa chọn

MS5203

3

 

Tổng

 

20

Học kỳ 1 – Năm thứ 4

1

Quản trị chiến lược

15409

3

2

Quản trị nhân lực

15209

3

3

Các vấn đề văn hóa trong Marketing

MS6301

3

4

Thực tập chuyên ngành

INT02

4

5

Lập kế hoạch liên doanh – Lựa chọn

BM5201

3

6

Phát triển sản phẩm mới – Lựa chọn

MS5104

3

7

Kinh doanh quốc tế - Lựa chọn

BUS300

3

 

Tổng

 

22

Học kỳ 2 – Năm thứ 4

1

Quản trị dự án (có đồ án)

15404

5

2

Marketing chiến lược

MS6101

3

3

Chiến lược Marketing quốc tế - Lựa chọn

MS6302

3

4

Marketing dịch vụ - Lựa chọn

MS6104

3

5

Thực tập tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp

INT03

6

 

Tổng

 

20

 

Yêu cầu tổng số tín chỉ phải hoàn thành của cả khoá học: 137

- Trong đó tổng số tín chỉ học tập: 124

            + Số tín chỉ bắt buộc: 115

            + Số tín chỉ tự chọn: 9

- Tổng số tín chỉ thực tập và làm tốt nghiệp: 13

CÁC MÔN TỰ CHỌN:

Được lựa chọn tối thiểu 3 trong 9 môn tự chọn sau (tối thiểu 9 tín chỉ môn tự chọn):

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Tổng quan về kinh doanh

2

2

Tổng quan về logistics

3

3

e-Marketing

3

4

Tương tác điện tử và truyền thông xã hội

3

5

Phát triển sản phẩm mới

3

6

Kinh doanh quốc tế

3

7

Chiến lược Marketing quốc tế

3

8

Marketing dịch vụ

3

9

Lập kế hoạch liên doanh

3

 

Số môn tối thiểu phải lựa chọn: 3

Số tín chỉ tối thiểu phải lựa chọn: 9

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi